Đại từ trong tiếng Pháp – Le pronom en Français

Bài viết là tổng hợp của nhiều nguồn khác nhau

Pronom là loại từ dùng để thay thế (để khỏi phải nhắc lại) một danh từ, một tính từ, một ý hoặc một mệnh đề.

Trong tiếng pháp có 6 loại đại từ:
1. Đại từ nhân xưng – Le pronom personnel:
Link 1
2. Đại từ sở hữu – Le pronom possessif
Link 1
Link 2
Bonus tính từ sở hữu:
Link 3
Link 4
3. Đại từ chỉ định – Le pronom démonstratif
Link 1
Link 2
Link 3
4. Đại từ quan hệ – Le pronom relatif
Link 1
5. Đại từ bất định – Le pronom indéfini
Link 1
Link 2
6. Đại từ nghi vấn – Le pronom interrogatif
Link 1
Link 2

Happy learning,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s