Bài tập Ngôn ngữ hình thức kèm lời giải

Dưới đây là bài tập + lời giải môn Ngôn ngữ hình thức gồm 7 chương:

Chương 1: Văn phạm
Chương 2: DFA và NFA
Chương 3: Biểu thức chính quy
Chương 4: Cực tiểu hoá Otomat
Chương 5: Khử sự nhập nhằng của văn phạm
Chương 6: Otomat đẩy xuống PDA
Chương 7: Máy Turing

Link

Advertisements

5 thoughts on “Bài tập Ngôn ngữ hình thức kèm lời giải

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s