Kickstart Practice Round 2017 – Problem B

Link đề bài

Tóm tắt đề:
Có N người bầu cử cho người A, có M người bầu cử cho người B (0 <= M < N <= 2000), kết quả cuối cùng thì người A sẽ luôn thắng. Đến ngày bầu cử, tất cả (N+M) người sẽ xếp thành 1 hàng ( có (N+M)! cách sắp xếp ). Cứ sau mỗi một lượt bỏ phiếu của một người thì người chủ trì sẽ cho biết ai đang thắng (số phiếu của thắng > số phiếu người còn lại, không được <=).
Tính xác suất để người A luôn thắng tại mọi thời điểm bỏ phiếu.

Sample test
Input: 

2
2 1
1 0
Output:
0.33333333
1.00000000

Solution: http://ouo.io/ghgS6k

Source code: http://ouo.io/tZ8Oza

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s