[NTUCoder] FINDTEXT – Trò chơi tìm chữ 3

Đề bài: http://laptrinh.ntu.edu.vn/Problem/Details/5548

Lời giải:
+ Áp dụng trực tiếp KMP
+ Hiểu ý nghĩa mảng Preprocessor của KMP (Xem bài viết về KMP tại đây )

Độ phức tạp: O(N)

Source code: http://ouo.io/g5Ny4

Lưu ý:
+ Xâu đầu vào khá lớn nên để AC được phải có ios::sync_with_stdio(0);

Happy coding,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s