UVa 614 – Mapping the Route

Đề bài

Solution:
+ Duyệt DFS, có thể tham khảo bài viết này
+ Lưu ý định dạng của output khi đánh dấu đỉnh bằng số có 2 hoặc 3 chứ số

Source: Đang cập nhập… (Làm xong mà quên lưu :v)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s