Ngen – tiện ích tự động tạo và so sánh test case

Sau một thời gian quá ức chế khi giải bài trên SPOJ mà không xem được test case để biết mình sai chỗ nào ( không giống như codeforces ), mình quyết định viết một tool nho nhỏ để bớt đau đầu về việc mò test thủ công bằng tay.

Ngen là một tool tự động tạo input và so sánh output file thuật toán của bạn, với output file thuật toán đúng. Và điều kiện là bạn phải tự viết file tạo input, và có file thuật toán đã AC. ( code bằng C++ )

Mình đã test và thấy nó khá là tiện + hiệu quả khi giúp mình AC một số bài trước đó mình chưa AC.

Platform: based Unix
GitHub: https://goo.gl/Rw84QM , kèm hướng dẫn

ngen

Happy coding 😀

Advertisements