UVa 872 – Ordering

Đề bài

Solution: giống bài UVa124

Source: http://ouo.io/iQYb0Q

Advertisements