UVa 11857 – Driving Range

Đề bài

Solution: Cạnh có trọng số lớn nhất của Cây khung nhỏ nhất

Source: http://ouo.io/HWz8bK

Advertisements